Smí se pít pivo v Rusku na ulici?

Poslední aktualizace: 1. června 2014 | Autor: Michal Pavelka

Po novém zákonu proti kuřákům, jsem se zaměřil na to, jak je to vlastně s alkoholem, přesněji s pivem.

46537

V souladu s Federálním zákonem „O státní regulaci výroby a obratu alkoholu a o ohraničení spotřeby alkoholové výroby“ je pivo přirovnáno k alkoholickým nápojům.

V souladu se zákonem je zakázáno pít pivo ve všech veřejných budovách, na ulicích, v parcích, ve dvorech, v podjezdech, na trzích a tak dále. Co je to veřejné místo? Veřejné místo je budova, území, přírodní objekt nebo prostranství, kde se potenciálně mohou nacházet lidé, kteří se mohou svobodně pohybovat. Upozorňuji na to, jestli dokonce na místě požití piva lidé nebudou, ale mohou se objevit, počítá se toto místo za veřejné.

V podstatě pivo je dovoleno konzumovat pouze v podnicích veřejného stravování nebo doma.

Ale pozor! To by nebyl ruský národ, jestli by nenašel skulinku.

Pojďme se bedlivě podívat na daný zákon N 11-ФЗ z 7. března 2005.

 

Článek 2. Ohraničení maloobchodního prodeje piva i nápojů, vyrobených na jeho osnově

Nepřipouští se maloobchodní prodej piva a nápojů, vyrobených na jeho osnově:

  1. v dětských, vzdělávacích a zdravotnických organizacích
  2. ve všech typech veřejné dopravy (doprava veřejného používání) městského i příměstského spojení
  3. v kulturních organizacích (s výjimkou rozmístěných v nich organizací nebo středisek veřejného stravování, včetně vzniku právnické osoby), tělocvično-ozdravných a sportovních budov
  4. neplnoletým

Článek 3. Ohraničení požívání piva i nápojů, vyrobených na jeho osnově

  1. 1) Nepřipouští se požívání piva a nápojů, vyrobených na jeho osnově, na místech ukázaných v bodech 1-3 článku 2 uvedeného Federálního zákona, a neplnoletým, kromě toho, na libovolných veřejných místech.

Zdálo by se, že vše je správně, nelze prodávat a požívat ve vyjmenovaných místech, mezi které patří i libovolná veřejná místa. Ale jestli se zadíváme do Článku 3 tohoto zákona, můžeme vidět tuto námitku:

Nepřipouští se požívání … v místech, ukázaných v bodech 1-3 … a neplnoletým, kromě toho, na libovolných veřejných místech.

Cítíte? Z tohoto článku vychází, že na libovolných veřejných místech je zakázáno požívání alkoholických nápojů pouze nezletilým. A osobám starších 18 let je zákonem zakázáno požívání alkoholických nápojů pouze v dětských, vzdělávacích a zdravotnických organizacích, ve veškeré veřejné dopravě, v kulturních organizacích, tělocvično-ozdravných a sportovních budov. Vše, nikdo Vám nemůže zakázat pít pivo (jestli vám samozřejmě bylo 18 let) na ulici, v parcích, na plážích a tak dále.

Doporučuji udělat si kopii zákona N 11-ФЗ z 7. března 2005 a dát si ho do pasu nebo do kabelky a v případě, jestli vás bude policista obtěžoval, že vás zastihl pít pivo na ulici, odvážně mu ukažte tento zákon a řekněte, že na veřejných místech je zakázáno pít pouze neplnoletým.

Tady můžeme najít důležitý závěr – na zachraňování se papírovými pytlíky je ještě brzy. Skulinka v zákoně nám dovoluje pít pivo v klidu, nikoho se nemusíme bát.

go

 

Na závěr přidávám originální kousek zákona.

Статья 2. Ограничения розничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на его основе

Не допускается розничная продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе:
1) в детских, образовательных и медицинских организациях;
2) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения;
3) в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
4) несовершеннолетним.

Статья 3. Ограничения потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе

1. Не допускается потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах, указанных в пунктах 1-3 статьи 2 настоящего Федерального закона, а несовершеннолетними, кроме того, в любых общественных местах.

Mohlo by vás zajímat…

Další články, které se také týkají témat :

Diskuse ke článku

Přidat komentář
Zatím bohužel bez komentáře - pokud máš k článku co říct, napiš!

Přidat komentář

Máš nějaký dotaz anebo vlastní zkušenost s tématem článku? Nestyď se a napiš. Všichni si tykáme!